Als het tij keert, verzetten we de bakens…

 

We weten allemaal niet hoe het leven en werk er na de zomer uitziet. Jij en de meeste van je collega’s zitten (bijna) allemaal in elk geval tot 1 juni thuis, druk met werk of juist niet, geen afspraken meer buiten de deur, online gemak en ongemak, minder productief dan je zou willen of je werkt maar door, in je uppie of juist met een huis (te) vol door gezinsleden.

Hoe blijf je hier vitaal bij? Wat heb jij nu nodig?

Wellicht heb je behoefte aan coaching op hoe je effectief en vitaal om kunt gaan met waar je op dit moment tegenaan loopt; structuur, balans werk-privé, onzekerheden.

Het kan ook zijn dat je je alvast weer wilt richten op je ontwikkeling en je werk in de nabije toekomst en hier voor jezelf focus in aan wilt brengen.

Lurvink & De Jong nodigt je uit voor online coachingsgesprekken over hoe je om kunt gaan met wat zich nu en wellicht straks in je leven en werk voordoet. Je bent welkom.

Wil je meer informatie? Klik hier voor onze open uitnodiging vitaal thuiswerken of onze contactgegevens.

Lurvink & De Jong

Bureau Lurvink & De Jong versterkt de vitaliteit en wendbaarheid van mensen in organisaties.

Organisaties hebben behoefte aan mensen die up to date zijn, met plezier werken, alert zijn op veranderingen en kunnen meebewegen als een situatie of omstandigheid veranderd. Aan mensen die zich blijven ontwikkelen en zo het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie versterken.

Wendbare mensen zetten hun talent, expertise en kunde bevlogen in en blijven in beweging. Hiermee dragen ze bij aan het succes en de flexibiliteit van de organisatie, maar ook aan hun eigen werkplezier, geluk en aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Dit vraagt iets van medewerkers en de organisatie waarvoor ze werken.

Wendbaarheid vraagt van organisaties om optimaal voorwaarden te scheppen voor leren en ontwikkelen en om talent- en loopbaanontwikkeling actief te ondersteunen en faciliteren.

Van medewerkers vraagt het de bereidheid om zich te blijven ontwikkelen, alert te zijn op veranderingen en om op gezette tijden een (ontwikkelings-) stap te zetten op het gebied van leven en werk.

Wendbare mensen in wendbare organisaties

Wat doet Lurvink & De Jong?

Lurvink & De Jong werkt aan optimale wendbaarheid en vitaliteit van mensen in organisaties. We coachen medewerkers om zelf regie te nemen over hun leven en werk door het versterken van hun employability, en hun werkplezier. Daarnaast begeleiden we managers in het realiseren en ondersteunen van voortdurend leren en ontwikkelen van mensen en adviseren we HR en directies bij het neerzetten en uitvoeren van een praktische visie op wendbaarheid en vitaliteit in organisaties. We werken doelgericht, deskundig en actiegericht waardoor er in een organisatie direct beweging ontstaat.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor ons aanbod of onze contactgegevens.