CoachToGo en CoachKaart™

De MCA© resulteert in een concreet actieplan. In een gericht coachingstraject zetten we dit actieplan met de medewerker in werking. Wij werken hiervoor met een CoachKaart™.

De CoachKaart™ is een ‘strippenkaart’. Hiermee kan de medewerker binnen een afgesproken termijn flexibel coachafspraken inplannen, zowel qua tijd als locatie. De medewerker krijgt zo vanuit de organisatie de mogelijkheid geboden om te werken aan doelstellingen uit zijn of haar actieplan. De doelstellingen worden voorafgaand aan de coaching afgestemd met de leidinggevende. Dit doen we in een drie-gesprek met de medewerker, leidinggevende en de coach.

In dit CoachToGo™ traject staan inzetbaarheid en actiegerichtheid centraal.

 

Wilt u een afspraak maken voor een Coach to Go™ traject of meer informatie? Klik hier voor onze contactgegevens. Of ga terug naar ons aanbod.