Disclaimer

Het doel van deze website is informatie verstrekken over Lurvink & partners en haar producten en diensten. De informatie in deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door onze site te benaderen en/of de op of via onze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Ondanks de zorg en aandacht die Lurvink & partners besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op de website verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. We vullen de informatie op de website regelmatig aan en streven naar het up to date houden van de gegevens. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of is de informatie niet meer actueel, dan betreuren wij dit. De inhoud van deze website moet niet worden beschouwd als vaststaand advies van welke aard dan ook en er kunnen dan ook geen rechten aan deze inhoud worden ontleend.

Lurvink & partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet wanneer er sprake is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Lurvink & partners streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ons.

Lurvink & partners aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.