Aanbod

Lurvink & de Jong biedt u een beproefde aanpak om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. Met een concreet stappenplan werkt u resultaatgericht aan de employability binnen uw organisatie. Praktisch, doelgericht en deskundig.

MCA © Methode

Met de MCA© methode, bestaande uit de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten van Knowvium, wordt de inzetbaarheid van de individuele medewerker snel gemeten en overzichtelijk in kaart gebracht. Kort daarna bespreekt de medewerker met de MCA© coach de mogelijkheden om de optimale inzetbaarheid te vergroten. Zo neemt de medewerker de regie in handen voor zijn of haar loopbaan. Lees meer over de MCA© methode.

Team Scan MCA ©

Met de Team Scan MCA© krijgt u in 1 dag zicht op de mate van employability binnen uw team, MT of bedrijf. Deze scan wordt vaak aan de start van een traject ingezet. U krijgt inzicht in de factoren die van invloed zijn op employability en zicht op de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om te werken aan inzetbaarheid. U kunt direct aan de slag. Lees meer over de Team Scan MCA© .

Coach to Go™ & CoachKaart™

Employability is te ontwikkelen. Gerichte coaching biedt een medewerker handvatten op punten die voortkomen uit de MCA©. We werken aan de hand van een CoachKaart™ waardoor de medewerker de coachings flexibel kan plannen qua tijd en locatie. Lees meer over Coach to Go™ & CoachKaart™.

Management Workshop ‘Het I-Deal Gesprek’

Hoe bespreekt u inzetbaarheid met uw medewerkers en zorgt u voor de juiste follow up zonder dat het een time-consuming en ingewikkeld traject wordt? En zonder dat u zelf de verantwoordelijkheid overneemt? Praktische en heldere tools kunnen het management ondersteunen om mee sturing te geven aan de inzetbaarheid van een medewerker door individuele afspraken om te zetten in I-Deals.  Lees meer over ‘Het I-Deal Gesprek’ .

Organisatie Kick Off

Voor een Kick Off met directies en management werken we actief samen met inspirerende gesprekspartners. Deze ervaren directieleden kunnen met visie en op praktische wijze meedenken en adviseren over het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Senioriteit

Werken aan eigen inzetbaarheid of employability is belangrijk in alle leeftijdsfasen. Oudere medewerkers hebben te maken met leeftijdsstereotypering. Deze zijn van invloed op uw inzetbaarheid. Lurvink & De Jong heeft ervaring met en aandacht voor deze doelgroep.

In overleg met u ontwikkelen wij maatwerkprogramma’s op medewerkers- en organisatieniveau.

Klik hier voor het maken van een afspraak.