Visie

Onze Visie

 

Goed en zinvol werk is van belang voor iedereen. Het geeft mensen de mogelijkheid om
vanuit hun kwaliteiten en passie op een zinvolle manier te leven, in het eigen onderhoud 
te voorzien en een bijdrage te leveren aan de  samenleving.

Weten dat vitaliteit, gezondheid en employability van belang zijn om duurzaam aan het werk
te blijven is één. Maar hoe kunt u dit als medewerker zelf beïnvloeden, of als leidinggevende
faciliteren? Aan welke ‘knoppen’ kunt u draaien om uw persoonlijke inzetbaarheid en aantrekkelijkheid
op de arbeidsmarkt te vergroten? En op welke organisatie factoren kunt u als leidinggevende sturen
om duurzame inzetbaarheid te faciliteren?

Lurvink & De Jong hanteert een uiterst heldere, gevalideerde en effectieve werkwijze om dit te realiseren
voor medewerker en organisatie.We doen dit laagdrempelig en praktisch.En we gaan uit van de
vermogens en kwaliteiten van mens en organisatie.

 

Lees meer over Uw vraag en ons Aanbod